De essentie van “Minder werken, meer verdienen”.

 

Muziek

Ondernemen op een manier waarbij u minder werkt en meer verdient klinkt ons als muziek in de oren, wie wil dat nu niet. Meer bereiken door minder te doen is de kunst om de juiste dingen, op het juiste moment goed te doen. Dit klinkt eenvoudig en als een open deur en tegelijk roept het allerlei vragen op. Want wat zijn de juiste dingen? Wat is het juiste moment? En wat is goed doen?

Het oosterse, taoïstische begrip Wu Wei is in dezen een belangrijk begrip. Het betekent letterlijk “niet doen”, ook wel aangeduid als actie-zonder-actie. Met ‘niets doen’ wordt geen houding van louter passiviteit bedoeld, maar een houding waarbij u handelt zonder inspanning en zonder de natuurlijke loop der dingen u wil op te leggen. Dat wil zeggen, zonder forceren en zonder gehechtheid aan het resultaat. Als u dit toepast bij het ondernemen, leidt dat tot een natuurlijke, ontspannen manier van ondernemen. Het lijkt misschien onmogelijk om op die manier succesvol te zijn als ondernemer. Een uitmuntend verkoper die het eindresultaat heeft losgelaten, kunt u het uw voorstellen? Een verkoper die de klanten de ruimte geeft om te beslissen en op het juiste moment de juiste dingen zegt, die verkoopt niet alleen de meeste, maar ook de juiste producten op het juiste moment aan de juiste klant voor een juiste prijs.

 

Drukdrukdruk

Zo te handelen vraagt om af te stappen van ons gedrag van drukdrukdruk doen.  Dit valt soms niet mee, want drukdrukdruk kan lekker aanvoelen. Als we het te druk hebben, is dat een signaal om eens bewust te kijken naar waar we allemaal druk mee zijn en of dat anders kan. Om onnodige drukte te onderscheiden van zinvolle drukte. Om onze activiteiten te reduceren tot datgene wat het meest betekenisvol is voor onszelf en voor onze omgeving. Dan zult u ontdekken dat u per saldo meer bereikt door minder te doen.

                                                                                                                     

De tijd is rijp

Als we bepaalde projecten willen realiseren die voor ons belangrijk zijn en de situatie forceren, bereiken we vaak het tegenovergestelde. Er blijkt achteraf iets niet helemaal goed te zijn gegaan en het kost veel inspanning om dat weer te herstellen. 

Een juiste timing en “fingerspitzen gefuhl“ zijn essentieel. Op het juiste moment handelen levert het maximale effect op met een minimum aan energie. Dit vraagt om alert zijn in het hier en nu. U zou dit ‘actief wachten tot de tijd rijp is’, kunnen noemen. Dan gaat u dingen om u heen en in uzelf waarnemen die u anders niet zou waarnemen. U hoort en ziet dingen die eerder onopgemerkt aan u voorbij gingen en u vangt de signalen van u eigen lichaam op, die aangeven of iets goed voelt of niet. Bij onze leerroutes en in de coaching leert u om uw intuïtieve gaven op een professionele wijze te intergreren in het ondernemen en leidinggeven.

 

 

 

Handelen met lef

Als we een signaal opvangen en weten wat we moeten doen, is het nodig over te gaan tot handelen. Daar is vaak lef voor nodig, ondernemen is risico’s en verantwoordelijkheid nemen. Het vraagt doorzettingsvermogen om net die extra stap te zetten die soms nodig blijkt te zijn. Daarom is het belangrijk om in verbinding te blijven met  u verlangen en u niet door angst of (voor)oordelen te laten weerhouden.

In het dierenrijk laat de krokodil mooi zien hoe het werkt. Hij ligt stil en alert in een rivier te wachten tot zijn prooi de rivier oversteekt. Op het moment dat er een prooi passeert, hapt hij meteen toe. Het stil en waakzaam afwachten is essentieel voor de krokodil, als hij onrustig en ongeduldig in de rivier aan het bewegen is, zal de prooi wegblijven. En als hij toch een kans mist, pakt hij gewoon de volgende.

In mijn ogen werkt het ondernemerschap op dezelfde wijze. Door helder, alert en met vertrouwen de huidige situatie te beleven, wordt het ondernemen een spel met uitdagingen en kansen.

 

Geduld en vertrouwen

Het is een hele uitdaging om te ondernemen vanuit de paradox die ‘doen door niet doen’ is. Het vraagt tijd, geduld en vertrouwen van de ondernemer, omdat het zo anders is dan wat wij gewend zijn in onze maatschappij.

Wat zo’n ontwikkelingsproces uiteindelijk oplevert, is een bedrijf waar de aanwezige energie - uitgedrukt in geld, mensen en andere middelen-  optimaal wordt ingezet voor het realiseren van de doelstellingen. Door het meebewegen met de natuurlijke loop der dingen, zal het werk door de ondernemer en zijn medewerkers als zinvol ervaren worden en zal de onderneming een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. De groei en bloei van je bedrijf kan zo nog wel eens sneller gaan verlopen dan u verwacht, omdat u zelf niet in de zon gaat staan die uw bedrijf wil laten bloeien. U geeft voeding en tegelijkertijd geeft u ruimte aan het proces om zich op een natuurlijke manier te ontvouwen.

SYB SharpenYourBusiness©

Ondernemend, creatief, onafhankelijk

Ja stuur mij gratis het Ebook over minder werk, meer verdienen